Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Quốc hội thông qua luật

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 27/11, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật. Trong đó, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật này.