Phá thai và những hệ lụy khôn lường.
Tin tức, bài viết mới nhất về sự kiện