Khó tin khoảnh khắc bão cát đỏ "nhấn chìm" khu vực Nội Mông ở Trung Quốc

  • Phương Linh
Một cơn bão cát dữ dội đã nhuộm đỏ bầu trời ở Trung Quốc, khiến toàn bộ mọi thứ đều chuyển sang màu cam.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN