+Aa-
  Zalo

  Hôm nay (23/10), Quốc hội bầu Chủ tịch nước, miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn

  • DSPL

  (ĐS&PL) - Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước với nhân sự được giới thiệu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước với nhân sự được giới thiệu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, Quốc hội cũng bỏ phiếu miễn nhiệm với Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vào ngày làm việc hôm nay (23/10).

  Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

  Cuối giờ làm việc buổi chiều ngày hôm qua (22/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

  Theo đó, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, căn cứ Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; căn cứ Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 06/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

  Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

  Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

  Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

  Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

  Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu:

  + Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

  + Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

  + Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

  Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

  Cuối buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

  Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

  Chủ tịch nước tuyên thệ

  Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

  Kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017.

  Đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  Từ 15h00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

  Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

  Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

  Chủ tịch nước tuyên thệ (nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

  Miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn

  Sau đó, Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.

  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.

  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn Đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).

  Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

  (Quốc hội nghỉ giải lao tại chỗ. Ban kiểm phiếu làm việc.)

  Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

  Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

  Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.

  Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.

  Dương Thu
  Người Đưa Tin
  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hom-nay-2310-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-mien-nhiem-bo-truong-tttt-truong-minh-tuan-a248577.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan