Hàng nghìn đám cỏ lăn bao vây nhà dân ở Nam Jordan

  • Phương Linh
Một số ngôi nhà ở Nam Jordan, Utah, Hoa Kỳ đã bị bao quanh bởi cỏ lăn do ảnh hưởng của gió mạnh trong khu vực.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN