Hài hước khoảnh khắc các thành viên cố gắng chèo khi thuyền chuẩn bị chìm

  • Phương Linh (t/h)
Do sự phân bổ trọng lượng không đồng đều khiến các tay chèo phía trước bị ngập hoàn toàn.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN