Clip: Thanh niên móc trộm điện thoại nhanh như chớp

Nam thanh niên thò tay vào túi của cô gái rồi lấy trộm đi chiếc điện thoại mà nạn nhân không hề hay biết gì.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN