Clip: Người phụ nữ vẫn sống sót sau khi bị xe bồn cán trúng đầu

  • Phương Linh
Sự việc diễn ra tại miền Đông Trung Quốc, người phụ nữ vẫn sống sót sau khi ngã vào gầm chiếc xe bồn đang đi.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN