Clip: Ngư dân hợp lực giải cứu chú cá voi bị mắc kẹt trên biển

Thay vì mừng rỡ vì bắt được một chú cá voi, các ngư dân đã quyết định nhảy xuống biển, hợp lực cùng giải cứu con vật.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN