Clip: Bố hốt hoảng nhảy xuống cứu khi con gái rơi xuống giếng

  • Phương Linh
Người bố hốt hoảng nhảy xuống cứu khi thấy con gái bị rơi xuống giếng khiến cộng đồng mạng thót tim.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN