Cận cảnh UAV cảm tử Lancet tập kích loạt mục tiêu ở Kharkov

  • Đinh Kim (T/h)
Một loạt mục tiêu tại Kharkov, bao gồm cả tổ hợp phòng không FrankenSam và pháo tự hành 2S22 Bogdana, đã bị UAV cảm tử Lancet tập kích.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN