+Aa-
  Zalo

  Bất ngờ với “siêu phẩm” dự thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • DSPL

  (ĐS&PL) - (ĐSPL)-Mới đây, tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật bất ngờ đón nhận “siêu phẩm” gồm 15 cuốn dày cả nghìn trang giấy của nhóm Lạc Hồng (sinh viên Học viện An ninh Nhân dân) viết về Đại tướng.

  (ĐSPL)-Từ kh? phát động cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp (15/10), báo Đờ? sống và Pháp luật đã nhận được hàng nghìn bà? dự th? của các độc g?ả trong và ngoà? nước. Đó là những tác phẩm được v?ết nên từ lòng tôn kính, ngưỡng mộ vị tướng tà? ba của dân tộc.

  Mớ? đây, tòa soạn báo Đờ? sống và Pháp luật bất ngờ đón nhận “s?êu phẩm” gồm 15 cuốn dày cả nghìn trang g?ấy của nhóm Lạc Hồng (s?nh v?ên Học v?ện An n?nh Nhân dân) v?ết về Đạ? tướng. Và để có được “s?êu phẩm” đặc b?ệt này, 50 s?nh v?ên đã rất kỳ công sưu tập tư l?ệu trong nh?ều đêm thức trắng.

  Bà Trịnh Thu Vân - Tổng Thư ký Toà soạn báo Đờ? sống và Pháp luật t?ếp nhận “s?êu phẩm” dự th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp của nhóm s?nh v?ên Học v?ện An n?nh Nhân dân. Ảnh Bảo Lâm.

  Sáng đ? th?, đêm chong đèn thực h?ện “s?êu phẩm”

  Ch?ều 18/11, toà soạn báo t?n-tuc/">Đờ? sống và Pháp luật bỗng nhộn nhịp lạ thường kh? những s?nh v?ên khoác trên mình quân phục trịnh trọng mang các tác phẩm v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp đến tham g?a dự th?. 15 tác phẩm là 15 cuốn sách được trưng bày, sắp xếp trên ch?ếc kệ đỡ th?ết kế theo hình số 103 (tuổ? của Võ Đạ? tướng) lung l?nh sắc màu. Chẳng a? ngờ được, tất cả những hình ảnh, tà? l?ệu đó đều do chính tay các s?nh v?ên từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 của Học v?ện An n?nh Nhân dân dày công sưu tầm và th?ết kế. Đứng trước công trình công phu này, chúng tô? cảm thấy choáng ngợp và chỉ b?ết tỏ lòng ngưỡng mộ về sự k?ên trì của họ.

  Tâm sự vớ? chúng tô?, em Bù? G?a Hả? (SN 1992, s?nh v?ên năm thứ 4), trưởng nhóm Lạc Hồng xúc động cho b?ết: “Chúng em tham g?a cuộc th? v?ết về Võ Đạ? tướng vớ? 15 tác phẩm. Đó là những dòng cảm nghĩ, cảm xúc v?ết về những công lao to lớn đố? vớ? dân tộc, phẩm chất cách mạng và lố? sống của Ngườ? trong s?nh hoạt hàng ngày. Có lẽ, đố? vớ? chúng em và cả những ngườ? dân V?ệt, Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp là b?ểu tượng của sức mạnh, chí khí ch?ến đấu bất khuất, k?ên cường. Trước sự mưu lược, tà? ba về quân sự, Đạ? tướng là vị anh hùng của dân tộc và là sự tự hào của các thế hệ V?ệt Nam. Tham g?a cuộc th? của báo Đờ? sống và Pháp luật tổ chức, chúng em muốn thể h?ện sự tôn kính đố? vớ? Võ Đạ? tướng và góp một t?ếng nó? của thế hệ trẻ về sự ngưỡng mộ đố? vớ? Ngườ?”.

  Theo lờ? ch?a sẻ của trưởng nhóm Lạc Hồng, sau kh? báo Đờ? sống và Pháp luật đăng tả? thông t?n tổ chức cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp, các thành v?ên trong nhóm đã quyết định cùng nhau tham dự. Trước đó, ngày cả nước t?ếc thương đưa t?ễn Võ Đạ? tướng, các thành v?ên đã nung nấu ý tưởng làm một tác phẩm để kính v?ếng anh l?nh Ngườ?. Nhưng lúc đó, họ chưa b?ết bắt đầu từ đâu cả. Đến kh? báo Đờ? sống và Pháp luật tổ chức cuộc th?, hơn 50 s?nh v?ên nhóm Lạc Hồng mớ? lên ý tưởng và cùng nhau quyết tâm thực h?ện. Họ chính thức bắt tay và lên đề cương cho tác phẩm của mình từ ngày 20/10. Sau kh? đã hoàn thành “khung” cho 15 tác phẩm là 15 chủ đề về Võ Đạ? tướng, họ trình lên G?ám đốc Học v?ện An n?nh Nhân dân và được ban lãnh đạo đánh g?á cao. Đó chính là n?ềm động v?ên kh?ến những cô cậu s?nh v?ên quên mệt mỏ?, vượt qua khó khăn để hoàn thành tác phẩm để đờ?.

  Ngay sau kh? đề cương tác phẩm được thông qua, các s?nh v?ên nhóm Lạc Hồng ch?a thành 15 nhóm để sưu tầm tà? l?ệu. Mỗ? nhóm được phân công một chủ đề và bị “ép t?ến độ” hoàn thành trước ngày cuố? cùng nhận bà? th? của báo quy định. Đ?ều đặc b?ệt, thờ? đ?ểm họ bắt tay vào làm “s?êu phẩm” này đúng vào thờ? g?an th? g?ữa kỳ. Buổ? sáng các s?nh v?ên lên lớp đ? th?, buổ? ch?ều về ôn bà?. Đêm xuống, mỗ? ngườ? một v?ệc, họ lạ? tỉ mẩn th?ết kế, sưu tầm tà? l?ệu về Đạ? tướng. “Em và các bạn đều quyết tâm cố gắng học và th? thật tốt để chứng m?nh rằng, quá trình thực h?ện tác phẩm dự th? không hề ảnh hưởng đến kết quả học tập của các thành v?ên trong nhóm. Các bạn đều nó? rằng đã hoàn thành tốt những bà? th? của mình. Dường như, v?ệc tham dự cuộc th?, đọc nh?ều tà? l?ệu về quá trình ch?ến đấu và làm v?ệc của Võ Đạ? tướng g?úp chúng em thêm sự quyết tâm trong học tập”, Bù? G?a Hả? ch?a sẻ.

  Nó? về những khó khăn kh? thực h?ện 15 tác phẩm công phu này, em Trần Đình Thu (SN 1992, s?nh v?ên năm 3) kể lạ?: “Theo quy định của trường, chúng em không được phép ra khỏ? trường trong g?ờ hành chính. Mỗ? kh? ra ngoà? phả? x?n ý k?ến của trường. V?ệc bị g?ớ? hạn về thờ? g?an, không g?an này gây khá nh?ều khó khăn cho các thành v?ên. Cứ cuố? tuần, chúng em lạ? kéo nhau đến các bảo tàng, thư v?ện để thu thập những tà? l?ệu gh? chép về Đạ? tướng. Đến bây g?ờ, kh? tác phẩm đã hoàn thành, chúng em tự hào vì đã làm một đ?ều gì đó để kính v?ếng anh l?nh Đạ? tướng”.

  Xuyên rừng tìm tư l?ệu và cuốn Tâm ngôn dày 103 trang

  Tâm sự vớ? PV, các bạn trong nhóm Lạc Hồng cho b?ết, chuyến đ? xa nhất để tìm k?ếm tà? l?ệu về Tướng G?áp đó là về huyện Võ Nha? (Thá? Nguyên), nơ? Bác Hồ thành lập độ? V?ệt Nam tuyên truyền g?ả? phóng quân mà Võ Đạ? tướng phụ trách. Cả ngày trờ?, các s?nh v?ên Học v?ện An n?nh Nhân dân vất vả vượt nú?, băng đèo để quay v?deo vớ? ý định ?n đĩa DVD về nơ? Đạ? tướng từng hoạt động. Tuy nh?ên, kh? công v?ệc đã hoàn tất, về đến Hà Nộ?, ch?ếc máy quay ph?m đã xảy ra sự cố. Vậy là công sức của cả nhóm ở Võ Nha? đã đổ sông, đổ bể. Không nản lòng, họ vẫn t?ếp tục chạy đua vớ? thờ? g?an để hoàn thành 15 tác phẩm này.

  Có lẽ, trong 15 tác phẩm, 15 chủ đề mà các thành v?ên nhóm Lạc Hồng nh?ều đêm trắng “dệt” thành, nh?ều ngườ? sẽ ấn tượng vớ? cuốn Tâm ngôn dày 103 trang g?ấy. Tất cả đều được v?ết tay bằng những dòng chữ nắn nót của các học s?nh, s?nh v?ên đang học tập tạ? các trường đạ? học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nộ?. Đó là sự kính trọng và lờ? tr? ân của thế hệ trẻ đến Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp. Mỗ? trang g?ấy là một cảm xúc, một dòng tâm trạng, một lờ? hứa và cả những g?ọt nước mắt thương t?ếc Ngườ?. Cầm quyển Tâm ngôn trên tay, đọc những dòng tâm sự của các bạn học s?nh, s?nh v?ên Hà Nộ?, chính chúng tô? cũng không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

  Nó? về cuốn Tâm ngôn, Đoàn Văn T?ến (SN 1993, s?nh v?ên năm 3, thành v?ên trong nhóm) tự hào nó?: “Vì thờ? g?an ra ngoà? rất g?ớ? hạn và bận tìm k?ếm tư l?ệu về Đạ? tướng nên chúng em phả? nhờ những cộng tác v?ên bên ngoà? g?úp đỡ. Cộng tác v?ên của chúng em sẽ gh? câu hỏ? ra g?ấy và đưa cho 103 học s?nh, s?nh v?ên đang học tập trên địa bàn Hà Nộ? gh? lạ? cảm xúc của mình. Sau này, kh? đọc để sắp xếp những trang g?ấy vào cuốn Tâm ngôn, nh?ều thành v?ên trong nhóm em đã khóc trước cảm xúc của các bạn s?nh v?ên. Có những bà? v?ết của các  bạn kh?ến chúng em phả? suy ngẫm và có thêm động lực để t?ếp tục hoàn thành bà? dự th? của mình. Trong thờ? g?an thực h?ện 15 tác phẩm này, nhóm em cũng nhận được sự quan tâm của thầy cô và các s?nh v?ên trong trường”.

  H?ện bà? dự th? của nhóm Lạc Hồng đang được trưng bày trang trọng trong căn phòng truyền thống của báo Đờ? sống và Pháp luật. Trước kh? ra về, trưởng nhóm  Bù? G?a Hả? tâm sự: “Là thế hệ trẻ đồng thờ? cũng là những ch?ến sỹ tr?nh sát an n?nh của tương la?, chúng em thật sự cảm phục trước những ch?ến công lừng lẫy của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp. Được t?ếp xúc vớ? những tà? l?ệu gh? chép về Ngườ?, chúng em đã h?ểu được những gì mình sẽ phả? làm trong tương la? để xứng đáng vớ? kỳ vọng của Võ Đạ? tướng về thế hệ trẻ”.

  15 “bông hoa” v?ếng anh l?nh Võ Đạ? tướng

  “S?êu phẩm” khổng lồ của hơn 50 s?nh v?ên Học v?ện An n?nh Nhân dân được ch?a thành 15 chủ đề. Đó là Cảm nghĩ về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp – ngườ? anh cả của Quân độ? Nhân dân V?ệt Nam; Cảm nghĩ về va? trò của Đạ? tướng trong ch?ến thắng Đ?ện B?ên Phủ; Cảm nghĩ về va? trò của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp trong ch?ến dịch Hồ Chí M?nh; Cảm nghĩ về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp, ngườ? học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí M?nh; Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp vớ? đồng bào dân tộc; Cảm nghĩ về những đóng góp của Đạ? tướng trong sự ngh?ệp xây dựng đổ? mớ? đất nước; Đĩa (cuộc đờ? sự ngh?ệp của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp); Cảm nghĩ về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp, con ngườ? văn võ song toàn; Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp là bạn của những “kẻ thù”; Học tập và làm theo tâm gương Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp; Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp vớ? chủ quyền b?ển đảo; Cảm nghĩ của g?ớ? trẻ trước sự ra đ? của Đạ? tướng vĩ đạ?; Quyển ảnh về cuộc đờ? Đạ? tướng; Tâm ngôn.

  Văn Chương

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-voi-sieu-pham-du-thi-viet-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a9846.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan