Báo hoang dã tấn công, người dân hốt hoảng chạy tán loạn

  • Phương Linh
Người dân ở Ahmednagar, bang Maharashtra, Ấn Độ đã chìm trong sợ hãi sau khi một con báo hoang dã xuất hiện và tấn công hai người vào ngày 24/2.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN