27 con voi lạc vào làng ở Ấn Độ gây ra cảnh hỗn loạn

  • Thục Hiền (T/h)
Một đàn voi gồm 27 con đã gây ra cảnh hỗn loạn tại một ngôi làng ở thị trấn Karanjua, Odisha, Ấn Độ sau khi đi vào khu vực đất nông nghiệp vào sáng ngày 8/6.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN